Общи Условия за ползване

Добре дошли в нашия уебсайт www.ludaconcept.bg. Настоящите Условия за ползване регламентират достъпа до www.ludaconcept.bg и използването му. Достъпът до сайта и използването му, както и закупуването на продукти на www.ludaconcept.bg се основават на предположението, че с факта на зареждане на Сайта от крайно устройство Потребителят изразява съгласието си да се запознае с настоящите Общи условия за ползване на сайта и приложенията към тях.

Настоящите Общи условия съставляват споразумение, което урежда отношенията, предлагането, предаването и приемането на поръчки за продукти между LUD/A в качеството му на администратор на уебсайта www.ludaconcept.bg и неговите крайни потребители.

Настоящото споразумение се прилага към информационните услуги и системи, достъпни през Сайта, неговите мобилни версии, както и всяко друго приложение и услуга, които са или могат да бъдат свързани със сайта. Настоящото споразумение има действие до преустановяване от Потребителя на ползването на Услугите, достъпни през Сайта.

LUD/A (от компанията Luda Style Ltd.) дава приоритет на удовлетвореността на клиентите чрез предоставяне на първокласни услуги. Ние гарантираме качеството на доставените продукти в съответствие с условията, посочени по-долу.

Достъпът до www.ludaconcept.bg и използването му, включително показване на уеб страници, комуникация със LUD/A и свързаните с уеб сайтове и социални медийни ресурси, извършване на покупки на интернет страницата, се извършват от нашите потребители изцяло за лични цели, които следва да не се свързват към какватo и да е търговска, стопанска или професионална дейност.

www.ludaconcept.bg не се счита за отговорен за каквато и да е употреба на сайта и съдържанието му, от който и да е от неговите потребители, която не е в съответствие със законодателството и законовите разпоредби. . По-конкретно, може да бъдете подведен под отговорност за предоставяне на невярна, фалшива информация или данни, засягащи трети лица (в случай че третата страна не е дала съгласието си), както и за всяко неправилно използване на такива данни или информация.

 1. Регистрация и комуникация

За да поръчате продукти на нашата страница е необходимо да имате навършени 18 години. В случаи на непълнолетни лица, е необходимо да е налице съгласие на родител/ настойник и LUD/A може да изиска това в необходимите случаи. . С приемането на настоящите Условия Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана чрез предоставените електронни комуникационни канали – телефон, електронна поща, SMS и други електронни канали. Потребителят се съгласява да бъде адресат и да получава електронни изявления от Сайта и неговия администратор.

Страните се съгласяват, че изпращаните съобщения чрез електронна поща съставляват електронни изявления и че придружаващата ги информация съставлява идентифициране на автора като титуляр на тези електронни изявления, и е електронен подпис, на който страните признават стойността на саморъчен подпис в техните отношения.

За да използвате услугите ни, можете да закупите продуктите и като се регистрирате в сайта. Регистрацията е безплатна. Потребителят може по всяко време да се откаже от регистрация. Потребителят се съгласява да предостави пълна, вярна и точна информация, както при регистрация, така и при извършване на поръчка без регистрация на профил. Правата за достъп са лични и не могат да бъдат прехвърляни на трети страни. Ние не носим отговорност за неоторизиран достъп до Вашия профил.

Препоръчваме да се запознаете с Политиката ни за поверителност, която е приложима за потребители, които посещават страницата www.ludaconcept.bg и използват съответните услуги, дори без да правят поръчка. . Политиката за поверителност ще ви помогне да разберете, как и с каква цел LUD/A събира и използва вашите лични данни.

 1. Как да направите поръчка на www.ludaconcept.bg

2.1 За да направите поръчка за закупуване на един или повече продукти на www.ludaconcept.bg, трябва да попълните формуляра за онлайн поръчка и да я изпратите по електронен път на LUD/A , следвайки съответните инструкции.

2.2 Формулярът за поръчка съдържа информация за основните характеристики на всеки поръчан продукт и съответната единична цена (включително всички приложими такси и данъци), вида на плащането, което можете да използвате за покупката, условията за доставка, метода на доставка и разходите за доставка. На уебсайта можете да намерите препратки към условията за връщане на закупени продукти, разходите за доставка. На уебсайта можете да намерите препратки към условията за връщане на закупени продукти, разходите за доставка.

2.3 Поръчката се счита за направена, когато LUD/A получи формуляра (заявка) за поръчка по електронен път и информацията на поръчката е била потвърдена като правилна.

2.4 Предаването на формата (заявката) за поръчка представлява задължение за плащане на посочената сума. Формулярът за поръчка ще бъде запазен в нашата база данни за времето, необходимо за обработка на поръчката ви и както е предвидено по закон.

2.5 След като формата ви за поръчка бъде получена, LUD/A ще обработи поръчката ви.

2.6 LUD/A си запазва правото да не обработва поръчки, когато те са непълни или неточни, или продуктите вече не са на разположение (в наличност). В горните случаи, ние ще ви информираме по електронна поща, че споразумението не е изпълнено и че LUD/A не е изпълнил поръчката ви за покупка като посочи мотивите за това. Ако продуктите, показани на www.ludaconcept.bg вече не са на разположение по време на последното ви посещение на сайта или след като LUD/A е получил вашия формуляр (заявка) за поръчка, LUD/A ще ви информира за липсата на поръчаните продукти в рамките на десет (10) дни, от деня в който LUD/A е получил поръчката ви.

Ако формата (заявката) за поръчка е изпратена и цената е била платена за продукти, които вече не са на разположение, LUD/A ще възстанови сумата, платена за тези продукти, без неоправдано забавяне, и споразумението между страните ще се счита за прекратено.

2.7 С подаването на форма (заявка) за поръчка към LUD/A, вие безусловно приемате и се задължавате да спазвате разпоредбите на настоящите Общи условия за продажба с LUD/A. В случай, че не сте съгласни с някои от разпоредбите на настоящите Общи условия за продажба, моля, не изпращайте своя формуляр (заявка) за поръчка за закупуване на продукти на www.ludaconcept.bg.

2.8 Веднъж след като споразумението е влязло в сила, LUD/A ще ви изпрати по електронна поща потвърждение за получаване на заявката за покупка. С подаването на формуляр за поръчка, Вие се съгласявате и приемате Общите условия на продажба, както и допълнителни условия, съдържащи се на www.ludaconcept.bg, включително на Политиката за поверителност и Политиката на връщане.

2.9 Бихме искали да ви напомним, че всички закупени продукти са предназначени за използване в държавата, от която са поръчани. Ако, обаче, сте решили да изнесете продуктите в друга страна, вие ще бъдете отговорни за спазването на закона за износ на страната, от която са закупени и закона за внос на страната, в която ги внасяте. LUD/A не носи отговорност за това.

 1. Продукти и цени

3.1 На страницата www.ludaconcept.bg, ние предлагаме висококачествени, дрехи, обувки, аксесоари, парфюми и др.

 

3.2 Основните характеристики на продуктите са показани на www.ludaconcept.bg на всяка страница на продукта.

3.3 Цените подлежат на промени. Проверете крайната цена на продажба, преди да изпрати съответния формуляр (заявка) за поръчка.

3.4 Поръчки, направени на сайта от държави и адреси, до които LUD/A не може да достави, ще бъдат анулирани автоматично.

3.5 В съответствие със законодателството за защита на потребителите, вие ще бъдете отговорни за каквото и да е понижаване на стойността на продукти, закупени на www.ludaconcept.bg, което е резултат на всякакъв вид използване на същите продукти, различно от тяхното предназначение. Ето защо, в случай че решите да упражните правото си да върнете закупените продукти, LUD/A има право да не приеме върнатите продукти или да не възстанови напълно, платените суми за закупените продукти, които са били променени от първоначалния им вид или са повредени.

 1. Плащания

4.1 Плащането на стойността на продуктите и съответните разходи за транспорт и доставка, трябва да бъде направено с помощта на един от методите, посочени във формуляра за поръчка. При никакви обстоятелства няма да бъдете таксувани повече от стойността посочена от LUD/A във връзка с предварително избрания от Вас начин на плащане.

4.2 В случай на плащане с кредитна или дебитна карта, всички подробности (например, номер на карта или дата на валидност) ще бъдат изпратени по криптиран протокол към съответната банка, която предоставя дистанционни електронни платежни услуги, без трети лица да имат какъвто и да е достъп до тях. Тези детайли няма да бъдат използвани от LUD/A, освен за извършване на процедурата, свързана с вашата покупка или издаване на възстановяване в случай на връщане на стоката, в съответствие с правата ви за връщане на продукт или докладване на случаи на измама. Цената за закупуване на продуктите и съответните разходи за доставка, както е посочено във формуляра за поръчка, ще бъдат начислени по сметката ви, когато закупените продукти бъдат действително изпратени.

 1. Кодове за отстъпка

5.1 Кодовете за отстъпка са персонализирани кодове, които ви позволяват да се възползвате от отстъпки при покупки на www.ludaconcept.bg.

5.2 Полето за код за отстъпка се показва на страницата за завършване на поръчката.

5.3 Кодовете за отстъпка при никакви обстоятелства не могат да се обменят за пари.

5.4 Не можете да използвате повече от един код за отстъпка при една поръчка.

 1. Изпращане и доставка

За изпращане и доставка моля, прочетете страницата „доставка и връшане“

 1. Право на връщане в съответствие със защитата на потребителя

7.1 В съответствие със законодателството за защита на потребителите, можете да върнете продуктите, поръчани на www.ludaconcept.bg, без да бъдете таксувани допълнително и без да е необходимо да посочвате причина за това, в рамките на 14 (четиринадесет) от получаването им.

7.2 След като веднъж сте упражнили правото си да се откажете от споразумението, трябва да върнете продуктите на LUD/A, като ги изпратите по куриер в рамките на 14 (четиринадесет) дни, откакто сте информирали LUD/A за решението си да се откажете от споразумението (покупката).

7.3 Моля, имайте предвид, че поради специфичните характеристики на продуктите, трябва да осигурите съответствие с условията съгласно нашата Политика за връщане. Можете да намерите повече подробности в специалния раздел на нашия уебсайт.

 1. Права на интелектуална собственост

Потребителят има право на достъп в реално време (online) до Услугите, предоставяни чрез Сайта при спазване на изискванията за достъп.

Правото на достъп, предоставено на Потребителя, не включва правото да копира или възпроизвежда информация, или да използва защитени обекти на интелектуална или индустриална собственост, освен на незначително количество информация, предназначено само за лично ползване, при условие че такова ползване не уврежда законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална или индустриална собственост, и копирането или възпроизвеждането е извършено с нетърговска цел.

Съдържанието на www.ludaconcept.bg, включително, но не само, произведения, снимки, картинки, диалози, музика, звуци, видео клипове, документи, рисунки, фигури, лого и всякакви други материали, публикувани в www.ludaconcept.bg във всякакъв формат, включително менюта, уеб страници, графики, цветове, схеми, инструменти, шрифтове, дизайн на уеб сайта, диаграми, планове, методи, процеси, функции и софтуер, които са част от www.ludaconcept.bg, са защитени с авторско право и от всяко друго право на интелектуална собственост на www.ludaconcept.bg и на съответните носители на права. Възпроизвеждането, изцяло или частично, независимо под каква форма, на www.ludaconcept.bg и на неговото съдържание, не е разрешено без писменото съгласие на www.ludaconcept.bg.

www.ludaconcept.bg има изключителното право да разрешава или забранява всяко възпроизвеждане (независимо дали пряко или непряко, временно или постоянно, или по всяка друга причина или каквато и да е форма, изцяло или частично) на www.ludaconcept.bg и неговото съдържание.

Авторите на произведения, публикувани в www.ludaconcept.bg, имат право по всяко време да претендират за авторството на техните творби и да се противопоставят на всякакво изкривяване или друга модификация на техния труд, включително каквито и да е промени на произведенията им, които могат да се отразят неблагоприятно на честта и репутацията на съответните автори.

Потребителите на нашия сайт са длъжни да се съобразяват с авторските права на авторите, които са избрали да публикуват работата си на www.ludaconcept.bg или са сътрудничили с www.ludaconcept.bg в създаването на нови изразителни и художествени произведения, които са предназначени за публикуване, не само на сайта, или които са неразделна част от сайта.

Във всеки случай, не са разрешени за използване по какъвто и да е начин или под каквато и да е форма, съдържанието на сайта или всяко отделно произведение, защитено с авторски права или всяко друго право на интелектуална собственост.

 1. Търговски марки и имена на домейн

Luda Style Ltd. Е единствен собственик на логата и търговската марка “LUD/A” и всички други знаци и признаци, включващи думите “LUD/A” и домейна “www.ludaconcept.bg”.

Не е разрешено, без съгласието на LUD/A, да се използват тези търговски марки за други продукти или услуги.

 1. Връзки към други сайтове

www.ludaconcept.bg съдържа връзки към други сайтове, които по никакъв начин не са свързани с Swww.ludaconcept.bg.

www.ludaconcept.bg не контролира тези уеб сайтове или тяхното съдържание. www.ludaconcept.bg не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове и/или за правилата, приети от тях по отношение на, но не само, личните ви данни, когато посещавате тези сайтове. . Тези трети страни вероятно събират потребителски лични данни, като режимът за това се регулира съгласно приетите от от тях общи условия за ползване и защита на личните данни. Моля, когато достигнете до тези сайтове чрез връзките, предоставени на www.ludaconcept.bg, внимателно прочетете правилата и условията им за употреба, както и правилата им за поверителност. Нашите Условия за ползване и Политика на лични данни не се прилагат към сайтовете на трети лица.

 1. Условия за ползване на съдържание

www.ludaconcept.bg полага усилия, за да предотврати публикуването на своята интернет страница на съдържание, което може да се счита, че нарушава граждански убеждения или човешки права и достойнства във всичките му форми и прояви. www.ludaconcept.bg, обаче, не гарантира, че съдържанието на сайта е подходящо или законно за всяка аудитория или е законно във всички страни.

В случай, че такова съдържание се счита за незаконно в някоя от тези страни, ние не носим отговорност за вашето решение да посещавате и използвате нашия сайт. Ако въпреки това решите да го ползвате, ние ви информираме, че използване на услугите, предоставяни от www.ludaconcept.bg, е изцяло ваша лична отговорност.

www.ludaconcept.bg приема мерки, за да гарантира, че съдържанието на www.ludaconcept.bg е коректно и не съдържа невярна или неактуална информация. Въпреки това, www.ludaconcept.bg не може да носи отговорност за точността и цялостта на съдържанието, публикувано на своята интернет страница.

www.ludaconcept.bg не може да гарантира, че сайтът ще работи непрекъснато, без никакви прекъсвания и грешки поради връзката с Интернет. В случай на проблем при използването на нашия сайт, моля, свържете се с нас. Представител на www.ludaconcept.bg ще бъде на ваше разположение, за да съдейства и да помогне да се възстанови достъпа ви до сайта, ако и доколкото това е възможно.

www.ludaconcept.bg приема адекватни технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на услугите на www.ludaconcept.bg с цел предотвратяване на неразрешено използване или достъп до данни, както и за предотвратяване на рисковете от разпространение, унищожаване и загуба на данни и конфиденциална информация по отношение на потребителите на www.ludaconcept.bg, както и за да се избегне непозволен или незаконен достъп до такива данни и информация.

 1. Права и задължения на потребителя
 • Потребителят има право на ползване на сайта при ограниченията описани по-горе в т.8 Права на интелектуална собственост.
 • Потребителят се задължава при използване на предоставяните Услуги:
 • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на тези Условия за ползване;
 • да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез Сайта и по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма.
 • да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез Сайта и по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма.
 • да уведомява незабавно LUD/A за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
 • да не извършва дейност, която включва ползването на вируси, ботове и подобни или друг вид компютърен код, файлове или програми, които прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно устройство, или по друг начин позволяват неразрешено ползване на или достъп до компютърно устройство или компютърна мрежа.

Ограничаване на отговорността на LUD/A

LUD/A предоставя Услугите чрез Сайта за ползване от Потребителя “както са” и “както са достъпни”. LUD/A не гарантира или обещава конкретни резултати от ползването или от продължителна възможност за ползване на Услугите.

Дружеството не предоставя гаранции за това, че:

 • ползването на Услугите от потребителя ще бъде непрекъснато, навременно, подсигурено и сигурно или безгрешно;
 • евентуални дефекти в Услугите ще бъдат поправени;
 • предоставяните Услуги или услугите, върху които последните са изградени, ще бъдат свободни от вируси или други вредни компоненти;

При никакви обстоятелства LUD/A няма да наси отговорност за каквато и да било загуба, повреда или щета, произлизащи от:

 • ползването на Услугите;
 • проблеми или техническо нефункциониране във връзка с ползването на Услугите;
 • материали, свалени чрез или във връзка с Услугите;
 • потребителско съдържание;
 • o поведение на Потребители във връзка с Услугите, независимо дали в реално време (on line) или не (off line).

LUD/A не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп до сайта, поради проблеми извън контрола на Сайта – софтуерен, хардуерен, проблем с връзката с Интернет или форс мажор.

Потребителят приема да носи отговорността за всички разходи по поддръжката, изправността или връзката на своята компютърна система или друго имущество, необходими за ползването на Услугите от Потребителя.

SCARAB си запазва правото за системна намеса в цялата функционалност на Сайта, включително, но не изчерпателно, за преустановяване на достъпа до него, при наличието на основателна причина за това.

 1. Неустойки

До пълния обем, допустим от приложимото право, LUD/A няма да носи отговорност за вреди, претърпени от Потребител, които са: 1. непреки; 2. последващи; 3. инцидентни; 4. наказателни, включително за вреди за пропуснати ползи, произлизащи от ползването или от невъзможност за ползването на Услугите.

Независимо от горното, отговорността на LUD/A към Потребителя за каквото и да било действие или бездействие, свързано с и по повод ползването на Услугите, винаги ще бъде ограничено до неустойка в размер на стойността на направената покупка. При липса на покупка, SCARAB не носи отговорност за каквито и да било свои действия или бездействия.

 1. Изменение

LUD/A може да измени или да актуализира всички или част от тези “Условия за ползване”. ”. В такъв случай актуалната информация ще бъде публикувана в тази секция. . Новите “Общи условия за ползване” следва да бъдат ефективни, считано от датата на публикуването им на www.ludaconcept.bg

Ако не сте съгласни с всички или част от “Условия за ползване” на www.ludaconcept.bg, ние не носим отговорност за вашето решение да посещавате и използвате нашия сайт.

 1. Срок и прекратяване

Настоящото споразумение влиза в сила незабавно от момента на неговото приемане от Потребителя и има действие до преустановяване ползването на услугите.

 1. Приложимо законодателство

Като основен принцип по изпълнението на това споразумение, страните възприемат взаимното разбиране и допустимите компромиси. В този смисъл, страните се споразумяват да решават спорните въпроси, възникнали помежду им, в дух на добра воля и по пътя на преговорите.

Всеки спор или разногласие, произтичащ от или свързан с изпълнението, съответно – неизпълнението на това споразумение, следва да се решава от страните чрез договаряне и с добрата воля на всяка една от тях.

При невъзможност за решаване на спорове, възникнали във връзка и по повод този договор, неговото изпълнение, съответно неизпълнение, страните се договарят да решават същите пред компетентния за това съд, определен съобразно правилата на подсъдност. В случай на частноправен спор с международен елемент съдът, който е компетентен да разгледа спора, следва да бъде определен по правилата на международното частно право.

Приложимото по настоящото споразумение право е правото на държавата, в която е регистиран администратора, в случая Република България.

Версия 12.2023